Referanslar Proje Ayrıntıları

DHIVEHI MEYSTHIRI


Maldiv Cumhuriyeti nde bir tatil beldesi kurmak üzere, enerji santralı ve deniz suyu arıtma tesisinin planlanmasını da kapsayan fizibilite çalışmaları

PAR


IPP bazında yapılan kombine çevirim santralı için fizibilite çalışmalarının hazırlanması

STELCO

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun hazırlanması

Geri İleri