Projeler

Gine Bissau 1998
SGI Ingenierie SA, Cenevre, İsviçre
Dizel termik santralı Bissau: 10, 6 MWel, genişletme (Ek) : 2 x 3 MWel Santrallardaki makinaların ve ekipmanların teknik durumlarının belirlenmesi, As-built dökümanlarının ve santralın genişletilmesi ve rehabilitasyonu için şartnamelerinin hazırlanması

Geri