Projeler

Çad 1998
Lahmeyer International, Frankfurt/M., Almanya
Dizel enerji santralı
  • N`Djamena 17,6 MWel,
  • Sarh 4,5 MWel,
  • Moundou 1,2 MWel
Santrallardaki makinaların ve ekipmanların teknik durumlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi
Çad 1998
Lahmeyer International, Frankfurt/M., Almanya
Dizel ve gaz türbinleri santralı, N`Djamena, tam kapasite: 18 MWel N`Djamena da rafineri bağlantılı yeni bir santralın (nafta ve fuel oil kullanmak üzere) yapımı için gerekli teknik tasarımların hazırlanması çalışmaları

Geri