Projeler

Irak 2002 - 2003
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, UNDP, Erbil, Irak
Elektrik şebekesi rehabilitasyon programı (3 x 29 MWel) dizel santralları, Irak Kuzey Irak ta üç dizel enerji santralının 2 yıllık garanti süresi boyunca sunulan danışmanlık, müşavirlik ve mühendislik hizmetleri
Irak 2000 - 2001 Proje Ayrıntıları - HTML: PDF:
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, UNDP, Erbil, Irak
Elektrik şebekesi rehabilitasyon programı (3 x 29 MWel) dizel santralları, Irak Kuzey Irak ta üç dizel enerji santralının inşaatı esnasında proje yönetimi, inşa faaliyetlerinin kontrolü, mekanik ve elektrik işleriyle ilgili montajın ve tesislerin işletmeye alınmasının denetlenmesi
Irak 2000
BEA Consulting GmbH, Düsseldorf, Almanya
Elektrik şebekesi rehabilitasyon programı (3 x 29 MWel) dizel santralları, Irak Kuzey Irak ta üç dizel termik santralının planlanması, inşaatı ve işletilmesi alanlarında yapılan müşavirlik faaliyetleri,
yerel elektrik kurumlarına kendi bünyeleri içerisinde projelendirme ve teknik planlama konularının geliştirilmesi ve teşekkülü konusunda verilen destek faaliyetleri

Geri