Projeler

Maldiv Cumhuriyeti 2009 - 2012
STELCO - State Electric Company Ltd., Malé, Maldiv
Her biri 8 MWel (toplam 16 MWel) gücünde ki iki dizel jenaratörlerinden oluşan dördüncü enerji santralı geniş letme projesi Çizimlerin kontrolü ve onayı, inşaat ve garanti süresi boyunca proje yönetimi, şantiye yönetimi ve şantiye kontrolü
Maldiv Cumhuriyeti 2004 - 2007
STELCO - State Electric Company Ltd., Malé, Maldiv
Her biri 8 MWel gücünde olan üç dizel enerji ünitesinin (toplam 24 MWel) inşası için dördüncü enerji santralı projesi Mühendislik ve müşavirlik hizmetleri kapsamında teknik şartnameler dahil tüm ihale dosyalarının hazırlanması, projeye teklif verecek uluslararası hizmet veren firmaların belirlenmesi ve sunulan tekliflerin değerlendirilmesi, anlaşma müzakereleri sırasında gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, dizayn dökümanlarının ve teknik planların kontrol edilmesi, proje ve şantiye yönetimi, şantiyedeki inşaat faaliyetlerinin ve mekanik/elektrik işleriyle ilgili montajın kontrolü ve tesislerin işletmeye alınmasının denetlenmesi, işletme personelinin eğitilmesi
Maldiv Cumhuriyeti 2004 - 2005 Proje Ayrıntıları - HTML: PDF:
STELCO - State Electric Company Ltd., Malé, Maldiv
Dizel yakıtı ile çalışan, her biri 6,5 MWel gücüne sahip 6 ve 7 nolu enerji ünitelerinden dolayı sık sık meydana gelen elektriğin kesilme nedenlerinin araştırılması Geçmişte sık sık meydana gelen elektrik kesintilerinin nedenlerinin araştırılması ve sistemden kaynaklanan arızaların ortadan kaldırılmasına yönelik uygun önlemlerin tesbit edilebilmesi için gerekli ölçüm metodlarınının geliştirilmesi, voltaj ve hız regülatörlerinin ayarlarında gerekli olan değişiklikler için ölçümlerin yapılması ve önerilerin sunulması, bununla ilgili olarak bir rapor hazırlanması
Maldiv Cumhuriyeti 2004 - 2005 Proje Ayrıntıları - HTML: PDF:
STELCO - State Electric Company Ltd., Malé, Maldiv
Malé ve Hulhumalé yi içeren bölgeleri kapsayan yerlerde elektrik ihtiyacıyla ilgili çalışmalar - Master Plan Yerel mercilerin ve özel sektörün genişleme planlarını da içeren elektrik ihtiyacının 2020 ve de 2030 yılına kadar olan süre göz önünde tutularak hesaplanması, şebeke analizlerinin yukarıdaki tarihler göz önünde bulundurularak yapılması, hem çevre kirliliğini engellemek için mümkün olan önlemlerin, hemde potansiyel atık sıcaklığın kullanılabilmesi için gerekli araştırmaların yapılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının araştırılması, finans analizi, çevre kirliliğini önlemek için gerekli olan yapısal değişikliklerin maaliyetinin belirlenmesi, bunlar için gerekli olan raporların hazırlanması ve raporun tanıtımı
Maldiv Cumhuriyeti 2004
STELCO - State Electric Company Ltd., Malé, Maldiv
Enerji santral binasındaki beton tahribatı Enerji santral binasındaki beton hasarının mevcut durumunun araştırılması ve bu konuda bir rapor hazırlayıp gerekli tavsiyelerin yapılması
Maldiv Cumhuriyeti 2004
STELCO - State Electric Company Ltd., Malé, Maldiv
Elektrik santralının bulunduğu bölgede zemin kirliliği ile ilgili gerekli araştırmaların yapılması Topraktan ve yeraltı suyundan örneklerin alınıp gerekli analizlerin Almanya’da sertifikalı laboratuvarlar tarafından yapılmasının sağlanması, zeminin kullanılabilmesi için gerekli önlemleri de içeren bir raporun hazırlanması
Maldiv Cumhuriyeti 2004 - 2005 Proje Ayrıntıları - HTML: PDF:
STO - State Trading Organisation PLC, Malé, Maldiv
FUNADHOO adasının petrol tanklarının modernize edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması Müşavirlik ve mühendislik hizmetleri ve dizayn dökümanların hazırlanması, teknik şartnameler dahil tüm ihale dosyalarının hazırlanması, teklif değerlendirmesi, anlaşma metinlerinin değerlendirmesi ve son şeklini almasında gerekli danışmanlık hizmetleri, şantiye kontrol hizmetleri
Maldiv Cumhuriyeti 2003 - 2004 Proje Ayrıntıları - HTML: PDF:
STELCO - State Electric Company Ltd., Malé, Maldiv
Güneş enerjisi sistemiyle çalışan modüllerin 1 MWel’a kadar elektrik üretiminde kullanılması Bu proje ile ilgili fizibilite çalışmasının yapılması
Maldiv Cumhuriyeti 2003 - 2005 Proje Ayrıntıları - HTML: PDF:
STELCO - State Electric Company Ltd., Malé, Maldiv
Malé elektrik santralında kurulu bulunan ve dizel yakıtıyla çalışan 6 ve 7 nolu enerji ünitelerinin ağır yakıtla çalışması için gerekli teknik değişikliklerin yapılması (toplam güç 13 MWel) Teknik şartnameler dahil tüm ihale dosyalarının hazırlanması, teklif değerlendirmesi, anlaşma metinlerinin ve dizayn dökümanlarının hazırlanması, şantiyedeki inşaat faaliyetlerinin kontrolü, işletme personelinin eğitilmesi
Maldiv Cumhuriyeti 2003 Proje Ayrıntıları - HTML: PDF:
STO - State Trading Organisation PLC, Malé, Maldiv
Akar yakıt tanklarının bulunduğu FUNADHOO adasındaki bütün alt yapı ve binalar dahil olmak üzere elektrik santralı, pompa istasyonu ve tanklarında içinde bulunduğu tüm elektro-mekanik sistemlerin gözden geçirilip, bugünün şartlarına ve teknik standartlarına uygun olarak tekrar düzenlenmesi Tanklar, elektrik ve pompa istasyonları dahil olmak üzere tüm bina ve elektro-mekanik sistemlerle ilgili bilgilerin toplanması ve bütün sistemlerin bugünün teknik standartlarına uygun hale getirilmesi için gerekli olan çalışmaların, öneri ve şartnameleri içeren raporun hazırlanması, 2013 yılına kadar gerekli olan tank, pompa ve elektrik istasyonlarının kapasite ve güçlerinin belirlenmesi, tank, yangın söndürme sistemleriyle tüm alt yapı ve atık yağ toplama/ değerlendirme sistemlerinin dizayn dokümanlarının ve işletme kılavuzlarının hazırlanması
Maldiv Cumhuriyeti 2003 - 2005 Proje Ayrıntıları - HTML: PDF:
STELCO - State Electric Company Ltd., Malé, Maldiv
Malé elektrik santralında kurulu bulunan, dizel yakıtıyla çalışan 6 ve 7 nolu enerji ünitelerinin ağır yakıtla çalışması halinde beklenilen değişiklikleri içeren Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun hazırlanması
Maldiv Cumhuriyeti 2002 Proje Ayrıntıları - HTML: PDF:
STELCO - State Electric Company Ltd., Malé, Maldiv
Dizel yakıtla çalışmak üzere kurulmuş olan Malè elektrik santralının ağır yakıtla çalışabilmesi için gerekli teknik değişimlerin geliştirildiği fizibilite çalışması, kurulu güç şu makinalardan oluşmaktadır:
  • 3 x 2,15 MWel,
  • 1 x 4,32 MWel,
  • 1 x 5,69 MWel ve
  • 2 x 6,50 MWel
Fizibilite çalışmasının, teknik değişimlerin, çevresel hususların ve de ekonomik gerçekleşebilirliğin göz önünde bulundurularak hazırlanması, verilen hizmetler şu noktaları içermektedir:
  • santral ile ilgili verilerin toplanması,
  • mevcut santralın değerlendirilmesi,
  • çevresel koşullar ele alınarak uygun teknik tasarımın geliştirilmesi,
  • finans analizleri
Maldiv Cumhuriyeti 1999 Proje Ayrıntıları - HTML: PDF:
DHIVEHI MEYSTHIRI, Malé, Maldiv
Second Tourism Master Plan Maldiv de bir tatil beldesi kurmak üzere yapılan fizibilite çalışmaları ve buna ek olarak enerji santralı ve deniz suyu arıtma tesisinin planlanması

Geri