Projeler

Birleşik Arap Emirlikleri 2010 - 2015
AADC - Al Ain Distribution Company
Al Ain bölgesinde bulunan 33 kV kapasitesindeki elektrik dağıtım şebekesinin genişletilmesi için gerekli müşavirlik hizmetlerinin verilmesi 33 kV elektrik dağıtım şebekesi genişletilmesi kapsamında:
  • 3 adet 33kV'lik indirim merkezlerinin kurulması
  • Mevcut olan 33/11 kV kapasiteli 1(bir) adet trafonun değiştirilmesi,
  • Mevcut olan 29 adet 33/11 kV trafonun yer değişimlerinin yapılması,
  • 20 MVA 33/11 kV′lik trafonun temini ve montajı
  • 33kV & 11kV unitelerinin değiştirilmesi
Birleşik Arap Emirlikleri 2008 - 2011
AADC - Al Ain Distribution Company
Al Ain de 33/11 kV'lik mobil indirim merkezlerinin yerlerinin değiştirilmesi ve 33 kV'lik kabloların döşenip işletmeye alınması Mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, dizayn dökümanlarının ve teknik şartnameler dahil tüm ihale dosyalarının hazırlanması, teklif değerlendirmesi, inşaat ve garanti süresi boyunca şantiye kontrol hizmetleri
Birleşik Arap Emirlikleri 2007 - 2014
AADC - Al Ain Distribution Company
Al Ain bölgesinde bulunan 33 kV kapasitesinde ki elektrik şebekesinin 33/11 kV indirici trafo üniteleri, 33 kV yüksek gerilim hattı ve 33 kV kablo sistemleri ile güçlendirilmesi Mühendislik ve müşavirlik hizmetleri, dizayn dökümanlarının ve teknik şartnameler dahil tüm ihale dosyalarının hazırlanması, teklif değerlendirmesi, inşaat ve garanti süresi boyunca şantiye kontrol hizmetleri
Birleşik Arap Emirlikleri 2006 - 2012
ADWEA - Abu Dhabi Water and Electricity Authority
Abu Dhabi de, H.H. Sheikh Khalifa sarayında bulunan 11 kV gücündeki enerji şebekesi sisteminin ve enerji santralının modernize edilmesi, ayrıca Beach Sarayında bulunan 4 ve 5 numaralı indirme merkezlerindeki panalor ve tesisatın montajı Mühendislik ve müşavirlik hizmetleri ile birlikte dizayn dökümanlarının ve teknik şartnameler dahil tüm ihale dosyalarının hazırlanması, teklif değerlendirmesi, inşaat ve garanti süresi boyunca şantiye kontrol hizmetleri

Geri